CANDLESTICK KHÁI NIỆM CƠ BẢN – MÔ HÌNH NẾN

CANDLESTICK KHÁI NIỆM CƠ BẢN – MÔ HÌNH NẾN Biểu đồ Nến là một cách hiệu quả để hình dung biến động giá. Có hai dạng nến cơ bản: Bullish Candle – Nến Tăng: Khi giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa (thường là màu xanh lá cây hoặc màu trắng) Bearish Candle – Nến Giảm: KhiRead More

EPS – EARNINGS PER SHARE – LÃI CƠ BẢN TRÊN 1 CỔ PHIẾU

EPS – EARNINGS PER SHARE – LÃI CƠ BẢN TRÊN 1 CỔ PHIẾU EPS và P/E có ý nghĩa thế nào trong đầu tư? Tôi muốn biết P/E và EPS là chữ viết tắt của thuật ngữ gì, và các thuật ngữ này có ý nghĩa như thế nào trong đầu tư chứng khoán. TrảRead More

Chào tất cả mọi người!

Chúc mừng đến với WordPress. Đây là bài viết đầu tiên của bạn. Hãy chỉnh sửa hay xóa bài viết này, và bắt đầu viết blog!