CANDLESTICK KHÁI NIỆM CƠ BẢN – MÔ HÌNH NẾN

CANDLESTICK KHÁI NIỆM CƠ BẢN – MÔ HÌNH NẾN Biểu đồ Nến là một cách hiệu quả để hình dung biến động giá. Có hai dạng nến cơ bản: Bullish Candle – Nến Tăng: Khi giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa (thường là màu xanh lá cây hoặc màu trắng)