EPS – EARNINGS PER SHARE – LÃI CƠ BẢN TRÊN 1 CỔ PHIẾU

EPS – EARNINGS PER SHARE – LÃI CƠ BẢN TRÊN 1 CỔ PHIẾU EPS và P/E có ý nghĩa thế nào trong đầu tư? Tôi muốn biết P/E và EPS là chữ viết tắt của thuật ngữ gì, và các thuật ngữ này có ý nghĩa như thế nào trong đầu tư chứng khoán. TrảRead More